Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Конкурс за финансиски придонес за посети на истражувачи, професори, експерти, личности и оператори од областа на културата

Генералниот директорат за јавна и културна дипломатија (DGDP) на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка (MAECI) доделува придонеси насочени кон поттикнување на мисии во Италија и во странство од страна на истражувачи, професори, експерти, личности од културата и италијански или странски културни оператори.

Тоа е важна алатка за поддршка на интернационализацијата на италијанскиот универзитетски, културен и креативен систем, за кои се посакува најширока употреба. Главната цел на финансирањето е да се поттикне развојот на стратешки партнерства, културни и научни проекти помеѓу странски и италијански институции, кои би имале ефект на среден и долг рок.

– *Италијанските* истражувачи, професори, експерти, личности и културни оператори поканети да престојуваат на странски универзитети или културни институции поради студиски или истражувачки причини може да побараат од MAECI финансиски придонес кој се состои од делумно покривање (до 80% ) на патните трошоци, платени по приложување на бординг картата. Процедурите за доделување грантови на италијански државјани ќе бидат објавени на порталот „Italiana. Lingua cultura creatività nel mondo“.

– *Странските* истражувачи, професори, експерти, личности и културни оператори поканети да поминат период на престој на италијански универзитети или културни институции поради студиски или истражувачки причини можат да побараат економски придонес од MAECI кој се состои од делумно покривање на трошоците за престој, платен на паушална основа.

Користете го соодветниот формулар за барање на грантот:

ПОСТАПКА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ АПЛИКАНТИ.docx

ПОСТАПКА ЗА СТРАНСКИ АПЛИКАНТИ.docx

КРАЕН РОК

За да се дозволи исплатата на придонесите, апликациите, придружени со потребната документација, треба да бидат испратени до Амбасадата на Италија во Скопје најдоцна до 28 октомври 2022 година.