Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Konkurs për kontribut financiar për vizita të studiuesve, profesorëve, ekspertëve, personave dhe operatorëve nga fusha e kulturës

Drejtoria e Përgjithshme e Diplomacisë Publike dhe Kulturore (DGDP) e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI) jep kontribute që synojnë inkurajimin e misioneve në Itali dhe jashtë saj nga studiues, profesorë, ekspertë, figura kulturore dhe operatorë kulturorë italianë ose të huaj.

Bëhet fjalë për një mjet i rëndësishëm për të mbështetur ndërkombëtarizimin e sistemit universitar, kulturor dhe krijues italian, për të cilin dëshirohet përdorimi më i gjerë. Qëllimi kryesor i financimit është nxitja e zhvillimit të partneriteteve strategjike, projekteve kulturore dhe shkencore ndërmjet institucioneve të huaja dhe italiane, të cilat do të kishin një efekt në terma afatmesëm dhe afatgjatë.

– Studiuesit, profesorët, ekspertët, personalitetet dhe operatorët kulturorë *italianë* të ftuar për të qëndruar në universitete ose institucione kulturore të huaja për arsye studimi ose kërkimi mund të kërkojnë nga MAECI një kontribut financiar që përbëhet nga mbulimi i pjesshëm (deri në 80%) të shpenzimeve të udhëtimit, të paguara pas paraqitjes së kartës së imbarkimit. Procedurat e dhënies së granteve për shtetasit italianë do të publikohen në portalin “Italiana. Lingua cultura creatività ​​nel mondo”.

– Studiuesit, profesorët, ekspertët, personalitetet dhe operatorët kulturorë *e huaj* të ftuar për të kaluar një periudhë qëndrimi në universitetet ose institucionet kulturore italiane për arsye studimi ose kërkimi mund të kërkojnë një kontribut ekonomik nga MAECI që përbëhet nga mbulimi i pjesshëm i kostove të qëndrimit, të paguara në bazë të shumës së përgjithshme.

Përdorni formularin e duhur të kërkesës për grant:

PROCEDURA PËR APLIKANTËT ITALIANË.docx

PROCEDURA PËR APLIKANTËT E HUAJ.docx

AFATI I FUNDIT

Për të lejuar pagesën e kontributeve, kërkesat, të shoqëruara me dokumentacionin e nevojshëm, duhet të dërgohen në Ambasadën e Italisë në Shkup jo më vonë se 28 tetor 2022.