Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Балкан 2023 – Повик за поддршка на проекти на меѓународни организации, јавни и приватни субјекти

Со Одлука на Владата на Италија од 1 мај 2023 година во врска со учеството на Италија во меѓународни мисии за 2023 година, одобрени се средства во вкупен износ од 1,5 милиони евра за учество на Италија во јавни и приватни иницијативи насочени кон мир и стабилизација на балканскиот регион.

Средствата ќе се користат за кофинансирање на јавни и приватни иницијативи и проекти насочени кон консолидирање на демократските институции и поддршка на процесите на регионално помирување во земјите од Западен Балкан, а особено проектите насочени кон институционално зајакнување, поддршка на демократската транзиција и градењето доверба меѓу државните и недржавните актери.

Можат да аплицираат за грант:

– Италијански јавни субјекти, странски држави и меѓународни организации чија цел е одржување на мирот и меѓународната безбедност и спроведување на хуманитарни иницијативи и заштита на човековите права;

– Италијански и странски приватни субјекти со истите цели на дејствување.

А) За проекти предложени од италијански јавни субјекти, од странски држави или од меѓународни организации, начинот на аплицирање е содржан во чл. 4 од „Уредба за критериуми за 2023 година“ https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_17713.pdf.

Барањата за кофинансирање можат да се испратат до надлежната Генерална Дирекција на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Италија, директно или преку Амбасадата во Скопје, во согласност со критериумите утврдени во чл. 4 од Уредбата за критериуми од 2023 година“, најдоцна до 31 октомври 2023 година.

Б) Италијански и странски приватни субјекти можат да поднесат барање за кофинансирање за иницијативи насочени кон мир и стабилизација на Западен Балкан согласно чл. 8 од „Уредбата Критериуми 2023“,„Уредбата за поведување на постапката“ и „Повикот за аплицирање Балкан 2023 “

Во повикот за аплицирање (достапен на италијански и англиски јазик на веб страната на Амбасадата) е содржана постапката за апликација и за евалуација и избор на проекти предложени од приватни субјекти. За таквите проекти се издвоени вкупно 300.000 евра со кои ќе бидат кофинансирани нависоко оценетите предлози кои ги задоволуваат бараните критериуми.

Предлог-проектите треба да бидат испратени според процедурата и условите опишани во Повикот и да стигнат до надлежната генерална Дирекција на Министерството директно или со посредништво на Амбасадата во Скопје, најдоцна до 30 септември 2023 година.

На крајот од постапката за евалуација, највисоко оценетите проекти ќе можат да добијат максимален придонес од 30.000 евра, кој во никој случај не смее да надмине 90% од вкупниот буџет на проектот.

Целата документација на италијански јазик е достапна на веб-страницата https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/  како и на веб-страницата на Амбасадата во Скопје, каде што е достапна англиската верзија на Повикот за аплицирање за приватни субјекти.

Документи на италијански јазик

Bando Balcani 2023 – Decreto avvio procedura (privati)

Bando Balcani 2023 – Avviso di pubblicazione (privati)

Bando Balcani 2023 – Allegati in lingua italiana

Documenti in inglese:

Call for Proposals Balkans 2023 – Call (private entities)

Call for Proposals Balkans 2023 – Application set in english

F.A.Q. Bando Balcani 2023

1. Can an applicant non-resident in the WB country who proposes a project to be implemented in the WB country hire a local association or company to provide the “on-site logistics organization” service? Is there a share of the total contribution that can be used for this service provided by a third party?

If there is a project partner and the applicant already knows it, its data must be indicated by specifying its role in the implementation. The call for proposals does not indicate any restrictions in terms of budget distribution. The applicant’s financial and implementation capacity is subjected to evaluation, but the choice on budget distribution remains up to the applicant.

2. Is an applicant resident in a WB country eligible as long as the project activities take place in another WB country?

The Call for Proposals does not provide for specific restrictions to where the project activities must take place, as long as the activities benefit the Western Balkans and its citizens.

3. Is a non-profit humanitarian organization with its headquarters and foundation in a Balkan country eligible under this Call for Proposals?

The call is open to private entities and this kind of association meets the requirement.

4. Should the project include and take into account a partner of Italian interest? Should a partner from another country in the Balkan region be included or would a partner from within the same country be acceptable?

There is no mandatory requirement for international partnerships in the Call for Proposals.

5. Does the project have to address an issue of Italian interest in the Western Balkans?

The priorities of the Call are described within the Call itself.

6. Does the inclusion of participants from other EU countries (e.g. Croatia) count as eligible?

The Call for Proposals does not provide for specific restrictions in this respect.

7. In the application form there is a reference in line 1.3 to “Project Partners”, while no reference appears in the Call for Proposals, does a partnership agreement or supporting documentation need to be signed?

The application form is a template aimed at helping the applicant in writing the project. An applicant may have a partner or not, in this case it is not required to complete this section.

8. Are applications allowed from individual organizations or only from a consortium (more than one entity)? In the case of a consortium, would a partnership between an Italian organization and an organization registered in one WB Country be allowed? Or must both organizations be based in the Western Balkans?

The Call for Proposal does require a single applicant to apply, being the sole responsible for the project. However, the applicant may rely on project partners, contributing to the project, that, if any, have to be indicated in the application form. Partners may be located in different countries.

There is no restriction in the Call for Proposal regarding the legal seat of the Applicant and its partners, if any. However, project activities have to compulsory target the Western Balkans and/or single States in the region. The project activities may insist on beneficiaries from a specific State (bilateral) or involve participants from more States (regional).

9. Does the requirement “proposed initiatives may be bilateral or regional” in Art.3 of the Call for Proposals mean that there must be at least two organizations applying as Applicant and Co-Applicant from two different target countries or is it not compulsory?

Art. 3 stipulates that project activities can either focus on beneficiaries from a specific Country (bilateral initiatives) or involve participants from several Countries (regional initiatives).

10. Are entities as partners required to meet the expectations of the call?

The required criteria only apply to the applicant body.

11. In the case of a project that foresees a series of exchange activities taking place both in Italy and in the Balkan region, is a balanced distribution required between the resources to be allocated to the activities in Italy and in the identified Western Balkan region? Or is it possible to allocate larger amounts to the initiatives to be carried out in Italy, given the involvement of citizens of the Balkan countries?

The Call for Proposals does not provide for specific restrictions in this respect.

12. In the application form, do the limits on the number of characters in the question boxes refer to ‘characters with spaces’ or ‘characters without spaces’? As the number of characters is limited to only 1000-2000 (depending on the section), is it possible to have more precise instructions on how to fill in each section correctly?

The requirement refers to characters with space. These limits serve to contain the length of descriptions. Consequently, if the limit is 2000, more detailed descriptions are required than if the sections are limited to 1000 characters.

13. Referring to section 3.2 “Work plan and time schedule”, is it necessary to create some kind of legend to accompany the chart?

The timetable provided is only an example; you can adapt it or use another format.

14. Referring to Art.3.3, do “general expenses” include the costs of staff and utility needed to implement the project?

“General Expenses” should be limited to the portion of project budget that the applicant cannot account for (like administrative expenses) and shall be limited to 8% of the overall project budget.

15. Referring to Article 4.2 “Submission of the Project Proposal”, in the case of an applicant organization registered outside the EU, should the project proposal only be submitted in printed copy to the Italian Embassy in the country? Or must it also be sent in electronic format to the same Embassy?

Regarding the submission of the proposal, please note that it is mandatory to submit the application through the Italian Embassy (electronically, as a preferential rule).

16. Referring to Article 5.1 “Supporting Documents/Annexes”, what do you mean by the term “headed paper”? Can the personnel of the applicant organization carry out the translation of such documents and annexes or is a certified translator required?

-Annexes a), b), c) and d) have to be provided in a certified copy to the original. Please note that in order to be valid in Italy, deeds and documents issued by foreign authorities shall be legalized by Italian diplomatic-consular Representations abroad, unless the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (HCCH 1961 Apostille Convention) applies.

– Annexes e) f) g) h) may be provided in the headed paper of your organization, in English language.

17. Is it allowed to include, in the grant application, expenses related to the purchase of uniforms/clothing/personal protective equipment/visibility items for the benefit of the volunteers of both the lead organization and the partner organizations?

The Call for Proposals does not provide for specific restrictions in this respect.

18. Is there a DGUE/MAECI accounting manual on budget rules, or at least a document from which some basic criteria can be deduced?

The basic indications for the construction of the budget are contained in Annex A1 and in the pre-filled Annex A2.

19. Can activities scheduled for the beginning of November 2023 be included in the budget? When is the eligibility of project expenditure supposed to start?

Eligibility of expenses starts from the date of project approval. The ranking of beneficiaries will be published approximately by 15th December 2023.

20. Can “project design” be included in the justified expenses?

The Call for Proposals does not provide for specific restrictions in this respect.

21. Referring to Article 10.3 “Grant disbursement”, should the organization implement the project with its own resources and only be reimbursed at the end of the project? Would it be possible to apply for a grant in advance (before the start of activities)?

As a rule, the grant will be disbursed upon accountancy in one lump sum (art. 10.1). It is possible to request an advanced payment (art. 10.4).

22. In the first budget sheet, named “Detail of costs”, there are two distinct levels of detail: the expenditure chapters (indicated with numbers, e.g. 1. Staff; 2. Travel; 3. Hospitality) and the individual lines (indicated with letters). In some cases budget lines (a, b) have already been indicated, is it mandatory to follow a/b scheme everywhere?

The Financial Plan (Sheet 2) must refer to the Cost Details (Sheet 1); therefore, the letters to be entered in Sheet 2 must necessarily refer to the cost items indicated in Sheet 1. The letters indicated “E.g. 1a, 2b etc” refer to examples of compilation (depending on the cost items covered by its own budget or by the DGUE budget, or by that of possible partners). Therefore, the applicant will fill in the Financial Plan for each cost item indicating whether that item is covered by its own budget, by the DGUE budget or by others.

23. What is meant by “in-kind contribution” in Column D of Excel spreadsheet no. 2 “Financial Plan”?

The in-kind contribution refers exclusively to any non-cash contributions that the applicant or one of its partners intends to make to the project (typically staff costs, as documented in the reporting).

24. Is there an obligation to report on “contributions in kind” by the project partners, other than administrative, organizational and coordination costs?

The project is subject to reporting, as indicated in art.10 of the call for proposals.

25. How can ‘contributions in kind’ that do not result in an invoice but are limited to the production of a good (e.g. a translation, a book) be justified?

Contributions in kind must in any case express demonstrable and accountable costs, incurred in the context of the project.

26. What is meant by “% of total project cost” in Column E of Excel spreadsheet no. 2 named “Financial Plan”?

The “% of total project cost” column will return, once the sheet is filled in, the percentage of project cost incurred by each party (DGUE, applicant and partners, if any).

27. In the third budget calculation sheet, entitled “Detailed list of expenses incurred”, is a final balance sheet required? Does failure to fill it in beforehand constitute cause for ineligibility?

The third Excel sheet refers to the final balance sheet and does not have to be filled in at the application stage, unless the project has already started with its own funds and independently of the DGUE contribution and for which the required details are already known.

28. Should documents issued by public institutions need to be certified by a notary public, or an electronic signature from the organization’s governing bodies would suffice?

In order to be valid in Italy, deeds and documents issued by foreign authorities shall be legalized by Italian diplomatic-consular Representations abroad, unless the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (HCCH 1961 Apostille Convention) applies. In that case, Apostille issued by the competent National Authorities is sufficient.

With reference to the CfP Bando Balcani 2023, the procedure asks for a certified electronic signature, or a signature accompanied by an ID document of the signature’s holder, on docs A, A1, A2 and B. These are statements that the legal representative will provide under his/her legal responsibility. In case your application will be successful, you will be asked to sign an additional declaration to not incur in any exclusion cause according to EU Directive 2014/24 art. 57.

The application procedure requests that the attachments listed at art.5.2, letters a, b, c, d have to be provided in a certified copy of the original, with Apostille issued by the competent National authority. Documents written in foreign language must be accompanied by a complete translation in all its parts into Italian language, which must be certified as compliant with the foreign text by the diplomatic-consular authority or by official translator or interpreter who certifies conformity with the foreign text. The attachment e, f, g, h, have to be provided in Italian or in English, too: these are legal representative’s statements, as A, A1, A2 and B.