Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ХАРТИЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ПРЕСТОЈ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВА НА ГРАЃАНИ ОД ЕУ

ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ХАРТИЕНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ПРЕСТОЈ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВА НА ГРАЃАНИ ОД ЕУ

Регулативата (ЕУ) 2019/1157, која содржи одредби за зајакнување на безбедноста на личните карти и дозволите за престој издадени на граѓаните на Унијата и членовите на нивните семејства, во членот 8 утврди престанок – почнувајќи од 3 август 2023 година – на важноста на дозволите за престој на членови на семејство на граѓани на ЕУ кои не ги исполнуваат новите барања. Меѓу документите кои повеќе нема да важат од тој датум се и дозволите за престој издадени во хартиена форма на членови на семејство на граѓани на ЕУ.