Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

PËRFUNDIMI I VLEFSHMËRISË TË LEJEVE TË QËNDRIMIT NË FORMAT LETRE PËR FAMILJARËT E QYTETARËVE TË BE-SË

PËRFUNDIMI I VLEFSHMËRISË TË LEJEVE TË QËNDRIMIT NË FORMAT LETRE PËR FAMILJARËT E QYTETARËVE TË BE-SË

Rregullorja (BE) 2019/1157, që përmban dispozita për forcimin e sigurisë së letërnjoftimeve dhe lejeve të qëndrimit të lëshuara për qytetarët e Bashkimit dhe anëtarët e familjeve të tyre, përcakton në nenin 8 përfundimin – duke filluar nga data 3 gusht 2023 – e vlefshmërisë së lejeve të qëndrimit të anëtarëve të familjeve të qytetarëve të BE-së që nuk përmbushin kërkesat e reja. Dokumentet që nuk do të jenë më të vlefshme nga ajo datë përfshijnë Lejen e qëndrimit në format letre për anëtarë të familjes së një qytetari të BE-së.