Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ДИГИТАЛНО МАТИЧНО ۔ ИЗВОДИ/УВЕРЕНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ИТАЛИЈАНСКИТЕ ОПШТИНИ

Се информира дека почнувајќи од 15 декември во општините на жителство во АИРЕ (Матично на
Италијанците со Живелиште во Странство) одредени изводи/уверенија можно еÄ и директно on line
да се побараат ако се поседува дигитален идентитет (електронска лична карта, СПИД или
национална картичка за услуги). Изводите/уверениј ата ке бидат достапни од италијанските општини
каде е регистрирано живеалиштето во странство (АИРЕ). Одкако веќе ке поседувате корисничко име
и лозинка, ќе биде доволно да се поврзете на страницата www.anagrafenazionale.interno.it/servizio-al-cittadino/ и таму да го побарате потребниот извод/уверение кој/кое ќе може директно да биде
превземен/но од горепосочениот линк или добиен/но по пат на електронска пошта. На страницата
објавени се постапките кои треба да ги следи корисникот.