Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Dispozita të reja të Qeverisë italiane në lidhje me urgjencën COVID-19. Azhurnim i situatës për shtetas italianë që kthehen nga jashtë dhe shtetas të huaj në Itali

Pas publikimit të Dekretit të ri DPCM me 17 maj 2020, i cili hyri në fuqi me 18 maj, ka ndryshime në disa dispozita në lidhje me situatën për shtetas italianë që kthehen nga jashtë dhe shtetas të huaj në Itali:

Azhurnime në lidhje me situatën për persona që kthehen nga jashtë në lidhjen e mëposhtme:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Vini re që edhe formulari për persona që kthehen nga jashtë ka ndryshuar.

Në këtë link verzioni në gjuhë angleze i DPCM i fundit:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/05/dpcm_20200517_eng.pdf