Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

КОНКУРС ЗА НАГРАДИ И ПРИДОНЕСИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИ КНИГИ ПРЕВЕДЕНИ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК НА КНИЖЕВНИ И НАУЧНИ ДЕЛА (ВКЛУЧУВАЈЌИ ДИГИТАЛНИ МЕДИУМИ) ПРОДУКЦИЈА, СИНХРОНИЗИРАЊЕ ИЛИ ТИТЛУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК НА КРАТКИ ФИЛМОВИ, ИГРАНИ ФИЛМОВИ И ТЕЛЕВИЗИСКИ СЕРИИ

Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка (MAECI) на Италијанската Република објавува конкурс (кликнете) за награди и придонеси за преводи на странски јазици на литературни и научни дела (вклучувајќи дигитални медиуми), продукција, синхронизација или титлување на странски јазици на кратки филмови, играни филмови и телевизиски серии.

Издавачи, преведувачи, компании за продукција, синхронизирање и титлување, дистрибутивни компании и културни и меѓународни институции, со седиште во Италија и во странство, можат да аплицираат за два вида поддршка:

А. ПРИДОНЕСИ:

– поддршка за превод на странски јазик и промоција со објавување (исто така во формат на дигитална е-книга) на италијански литературни и научни дела, чие објавување е предвидено по 1 август 2022 година;

– продукција, синхронизација или титлување на кратки филмови, играни филмови и телевизиски серии кои ќе се реализираат по 1 август 2022 година.

Б. НАГРАДИ:

– поддршка за италијански дела (исто така во формат на дигитална е-книга), вклучувајќи кратки и играни филмови и телевизиски серии наменети за масовните медиуми, кои се дистрибуирани, преведени, продуцирани, синхронизирани, титлувани пред 1 јануари 2021 година.

Апликациите за придонеси или награди треба да се поднесат од страна на апликантите користејќи го само соодветниот формулар за апликација (кликнете), на италијански или англиски јазик.

Барањата во комплет со сите документи наведени во гореспоменатиот конкурс треба да се испратат до надлежните италијанските институти за култура – доколку постојат – или до амбасадите, до 6 мај 2022 година.