Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Shërbime Konsullore

 

Shërbime Konsullore

 

Shërbimet konsullore jipen në bazë të parimit të barazisë, drejtësisë, efikasitetit dhe transparencës.


Konsullatat u sigurojnë gjithë bashkatdhetarëve mbrojtje në rast të shkeljes të së drejtave të tyre themelore dhe të kufizimit ose ndërprerjes së lirisë së tyre personale. Gjithashtu ofrojnë ndihmë në raste të jashtëzakonshme, për kërkimin e anëtarëve të familjes, për procedurat e trashëgimisë të filluara jashtë vendit dhe për riatdhesimin e kufomave.


13