Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Inagurimi i ndërtimit të autostradës Gradsko-Drenovë i fituar nga një kompani italiane

Data:

25/07/2018


Inagurimi i ndërtimit të autostradës Gradsko-Drenovë i fituar nga një kompani italiane

Më 14 maj u mbajt ceremonia e përurimit të ndërtimit të autostradës Gradsko-Prilep, me shtrirje Gradsko-Drenovo, në praninë e Kryeministrit Zaev dhe përfaqësues të tjerë të Qeverisë së Maqedonisë (duke përfshirë edhe Ministrin e financave Dragan Tevdovski). Evenimenti, i organizuar në bashkëpunim me Delegatën e BE-së, u zhvillua në selinë e kompanisë italiane "Tirrena Scavi S.p.A." nga Luka, e cila e fitoi kontratën për ndërtimin e "Express way" në fjali.

Rruga, me gjatësi prej 15,5 km, paraqet një investim total prej 60 milion euro (prej të cilave 23 milionë të ndarë nga BE) dhe do të ndërtohen sipas të gjitha standardeve teknike dhe të sigurisë; parashikohet të përfundojë deri në vitin 2020.

Qëllimi i Qeverisë maqedonase është përmirësimi i rrjetit rrugor për dy arsye: reduktim i kohës së udhëtimit dhe përmirësim i vazhdueshëm i lidhjeve mes zonave të vendit dhe midis vendit dhe shtetet tjera në rajon; një përmirësim i dukshëm në cilësinë e transportit, në mënyrë që të arrihet një siguri më e madhe rrugore.

Kryeministri ishte shumë i kënaqur me perspektivat e punës në përgjithësi; një nga pikat në të cilat ai u përqendrua është gjithashtu përpjekja për ti përmirësuar të dhënat shqetësuese për sigurinë rrugore.

Autostrada do të jetë pjesë e " krahut D" lidhja e fundit të korridorit X që mungon e cila është një ndër rrugët më të rëndësishme ndërkombëtare që kalon përmes Maqedonisë dhe e lidh rajonin me pjesën tjetër të Evropës (në drejtimin veri-jug ).

Në lidhje me ofertat të tregut lokal, Tirrena Scavi në kohën e fundit fitoi edhe një kontratë në vend, për pjesën e autostradës Rankovce-Kriva Pallankë (gjatësi 26 km, me 22 ura, 9 mbikalimeve, 13 ura dhe dy udhëkryqe; financim me kredi të Bankës Botërore nga 83 milionë euro, i autorizuar në tetor 2015) në degën lindore të Korridorit VIII, rruga tjetër e madhe ndërkombëtare nëpërmjet Maqedonisë (përgjatë boshtit lindje-perëndim). Ndërtimi i këtij investimi të dytë duhet të fillojë në muajt e ardhshëm.

Këto suksese të edhe një kompanie italiane e konfirmon Maqedoninë si një treg të mundësive të shumta, jo vetëm përgjatë dy korridoreve të mëdha trans-evropiane - Korridori VIII, është gati se tërësisht ende për të ndërtuar, si pjesa rrugore ashtu edhe pjesa hekurudhore - por edhe për zhvillimin e nevojshëm të rrjeteve dytësore dhe lokale dhe për nyjet e shërbimit që do të duhet të shoqërojnë përmirësimin e lidhjes në distanca të gjata. Është një perspektivë në të cilën kompanitë italiane pozicionohen në mënyrë të favorshme, si për praninë e tyre të fortë në rajon ashtu edhe për reputacionin e lartë i gëzuar te autoritetet maqedonase në lidhje me cilësinë e ofertës.


287