Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Rregulla të reja për udhëtimet nga Italia dhe për jashtë vendit nga 1 deri më 14 korrik

Data:

01/07/2020


Rregulla të reja për udhëtimet nga Italia dhe për jashtë vendit nga 1 deri më 14 korrik

Urdhëri i ri i Ministrit të Shëndetësisë përshtat normativën italiane me vendimet (rekomandimet) e reja evropiane. Kjo është një "masë" e cila do të mbetet në fuqi deri më 14 korrik (kur skadojnë masat për përballjen e pandemisë të cilat janë në momentin në fuqi).

Ndër risitë kryesore, vini re:

• janë të lejuar udhëtimet studimore për dhe nga çdo destinacion;

• pavarësisht nga arsyeja, lejohet hyrja në Itali e shtetasve dhe banorëve të BE-së dhe anëtarët e tyre të ngushtë të familjes (bashkëshorti, partneri, fëmijët deri në 21 vjeç, prindërit që bashkëjetojnë, anëtarët e tjerë të familjes të varur për arsye të aftësisë së kufizuar);

• Pavarësisht nga arsyeja, lejohet hyrja në Itali për banorët e 14 shteteve jashtë BE-së dhe Shengenit (Algjeria, Australia, Kanada, Gjeorgjia, Japonia, Mali i Zi, Maroku, Zelanda e Re, Ruanda, Serbia, Republika e Koresë, Tajlanda, Tunizia, Uruguaji).

Ju lutemi vini re se udhëtimet nga Republika e Maqedonisë së Veriut mund të bëhen vetëm për arsyet e mëposhtme:

- nevoja të dëshmuara për punë;

- arsye shëndeti;

- urgjencë absolute;

- kthimi në shtëpi ose vendbanim;

- arsye të studimit,

dhe përsëri përfshijnë detyrimin e izolimit të mirëfilltë për 14 ditë.

Në të njëjtën seksion do të gjeni edhe:

- modelin e ri të vetëçertifikimit: (https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_rientro_da_estero_30giu20.pdf);

- informatat e përditësuara: (https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html)


446