Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Vizitë në Shkup të Prof. Paolla Severino, Përfaqësuesi Special i Kryesisë së OSBE-së në operacionin për luftën kundër korrupsionit dhe Zëvendës President e Universitetit “LUISS Guido Carli”

Data:

11/02/2020


Vizitë në Shkup të Prof. Paolla Severino, Përfaqësuesi Special i Kryesisë së OSBE-së në operacionin për luftën kundër korrupsionit dhe Zëvendës President e Universitetit “LUISS Guido Carli”

Vizitë në Shkup të Prof. Paolla Severino, Përfaqësuesi Special i Kryesisë së OSBE-së në operacionin për luftën kundër korrupsionit dhe Zëvendës President e Universitetit “LUISS Guido Carli”

Nga 10 deri në 11 shkurt ishte në vizitë në Shkup Prof. Paolлa Severino, Përfaqësuese Speciale e Kryesisë së OSBE-së në operacionin për luftën kundër korrupsionit (konfirmuar në këtë pozicion nga Kryesia aktuale e Shqipërisë), dhe Zëvendës President i Universitetit “LUISS Guido Carli”.

Prof. Severino mori pjesë, si mysafir i nderit dhe folës kryesor, në konferencën rajonale "Preventive measures and enforcing the law: building resilience to corruption in South East Europe", organizuar nga Misioni i OSBE-Shkup. Konferenca, e cila u ndoq nga përfaqësues të Misioneve të OSBE-së nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, u mbajt me një program me më shumë seancash. Në këtë aktivitet morën pjesë Zëvendës Ministri i Jashtëm maqedonas Andrej Zhernovski, Përfaqësuesi shqiptar i OSBE-së Evis Fico dhe Ambasadori Klemens Koja, Shefi i Misionit të OSBE-së në Shkup.

Në fjalimin e saj kryesor, Prof. Severino para së gjithash theksoi rëndësinë e një qasjeje mbikombëtare për luftën kundër korrupsionit dhe, rrjedhimisht, rolin vendimtar që mund të kenë organizatat ndërkombëtare - dhe, veçanërisht, OSBE - në mbështetjen e Shteteve të cilat kanë nisma të bazuara në dialog, shkëmbim dhe koordinim, në respekt të plotë të veçantive kombëtare. Në mbështetjen e vendeve të Ballkanit në këtë përpjekje të përbashkët, sipas profesoreshës Severino, OSBE-ja është një platformë ideale për harmonizimin themelor të ligjeve kundër korrupsionit. Sipas mendimit të saj, në fakt, korrupsioni është gjithnjë e më shumë një fenomen "pa kufij", i shumëanshëm dhe kompleks, i cili jo vetëm që dëmton rritjen demokratike, sigurinë e qytetarëve dhe shtetit, por është gjithashtu një arsye për joefikasitete serioze dhe shpenzime ekonomike direkte dhe indirekte, duke parandaluar shpërndarjen optimale të burimeve. Luftimi i korrupsionit nuk është pra një domosdoshmëri politike dhe morale, por është edhe një mundësi ekonomike, pasi që ligjshmëria, siguria dhe shpejtësia e drejtësisë dhe transparenca janë faktorë nxitës për investime të brendshme dhe tërheqje të investitorëve të huaj. Për t'u marrë me ballafaqimin e problemit, Severino sugjeroi rregullim më të madh të mekanizmave të kontrollit, përfshirjen thelbësore të shoqërisë civile dhe sektorit privat. Në këtë kuptim, lufta kundër korrupsionit - si në fazën parandaluese ashtu edhe në atë shtypëse - duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe shumëplanëshe.

Me rastin e Konferencës, Prof. Severino pati edhe një seri takimesh të profilit më të lartë institucional, duke filluar nga Presidenti i Republikës Stevo Pendarovski, me Shefin e Qeverisë Oliver Spasovski, me Ministren e Drejtësisë Renata Deskoska dhe me Presidentin dhe Anëtarët e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (DKSK), të cilët ilustruan karakteristikat e "Strategjisë Kombëtare Kundër Korrupsionit", të hartuar nga DKSK, të miratuar së fundmi nga Qeveria (dhe duke pritur të votohet nga Parlamenti). Ajo gjithashtu pati takime me disa përfaqësues të botës së prodhimit maqedonas dhe ndërkombëtar (përfshirë disa ndërmarrje italiane aktive në vend) gjatë një takimi të organizuar posaçërisht në Odën ekonomike maqedonase, gjatë së cilit Severino nënvizoi rëndësinë e zbatimit të sundimit të ligjit, sigurisë në internet dhe bashkëpunimit midis sektorit publik dhe privat për të luftuar në mënyrë efektive korrupsionin.

Më në fund, në cilësinë e nënkryetarit të Luiss-it, ajo gjithashtu u takua me Rektorin e Universitetit "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup, për të vëzhguar mundësitë për bashkëpunim midis dy universiteteve, dhe me Pro Rektorin e "University American College - Shkup", një universitet privat i vogël por dinamik që tashmë krenohet me forma të rëndësishme bashkëpunimi me disa universitete italiane (përfshirë Universitetin e Romës Tor Vergata).

Në qendër të takimeve institucionale, Përfaqësuesi i OSBE-së ka shpjeguar karakteristikat e fenomenit të korrupsionit dhe strategjitë për të luftuar atë, veçanërisht në nivelin mbikombëtar, duke adresuar gjithashtu disa çështje të çështjeve aktuale politike lokale, siç është diskutimi për Ligjin të Reformës së Prokurorit (PPO) i cili synon të zvogëlojë ndikimin e fortë të politikës mbi gjyqësorin (gjithashtu përmes një sistem inovativ të përzgjedhjes dhe zgjedhjes së Shefit të strukturës së ardhshme nga Këshilli i Prokurorëve). Sipas Prof. Severino, është gjithashtu thelbësore që të ketë struktura hetimore të pavarura, të specializuara dhe kompetente, të cilat zhvillojnë dhe përsosin metodat më efektive të hetimit për luftën kundër korrupsionit, që është një krim specifik dhe kompleks, për të cilin ka nevojë për aftësi të veçantë profesionale edhe në fushën gjyqësore.


385