Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

"Farnesina" është aktive për informim të saktë jashtë vendit

Data:

27/02/2020


Përgjigja që Qeveria Italiane e jep për urgjencën epidemiologjike nga COVID-19 ishte në kohë, siç u pranua nga OBSH dhe BE, por mbi të gjitha ajo është bazuar në transparencë dhe qartësi maksimale ndaj komunitetit kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtarë. Gjithashtu po punojmë me fqinjët tanë për të zhvilluar protokolle të harmonizuara dhe linja të përbashkëta veprimesh në lidhje me kontrollet e njerëzve që hyjnë në shtetet përkatëse. Jemi dëshmitarë të një përhapjeje shqetësuese të lajmeve të pasakta dhe alarmante për situatën shëndetësore në vendin tonë që nuk pasqyrojnë realitetin e një dukurie ngjitëse që mbetet dukshëm e kufizuar në disa zona të vogla të kufizuara në disa rajone.
Ministria dje publikoi raportin e parë ditor të dërguar në të gjithë rrjetin diplomatik-konsullor italian, në mënyrë që Ambasadat dhe Konsullatat tona të transmetojnë informacion të saktë dhe transparent në të gjithë botën mbi ndikimin real të #Koronavirus-it në Itali, me të dhëna të sakta dhe vende të përcaktuara mirë që në këtë moment jemi duke monitoruar.
Puna e Italisë është dhe do të mbetet e bazuar në transparencë maksimale ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, angazhimi i Ministrisë do të jetë maksimal për të trajtuar përhapjen e mesazheve dhe informacioneve mashtruese dhe të pasakta që mund të ndikojnë në vendimet e autoriteteve shëndetësore të partnerëve tanë në lidhje me programet e udhëtimit dhe punës së qytetarëve të tyre në zona të vendit tonë të cilat janë në mënyrë të kufizuar ose indirekte të prekur nga virusi me një numër shumë të kufizuar dhe të izoluar të infeksioneve.

 

http://www.viaggiaresicuri.it/

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/farnesina-al-lavoro-per-una-corretta-informazione-all-estero.html?fbclid=IwAR0oVd7q4faFQ6y1w8ddwpM0TKy1RpvtFgGoYbKC9EHJz9_sOBvLL1NAh7I

2020 02 26 map


388