Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Seminar mbi terapinë EMDR ("Eye Movement Desensitization and Reprocessing") për menaxhimin e psikologjisë në rast krize

Data:

16/10/2019


Seminar mbi terapinë EMDR (

Më 8 tetor në Universitetin “Sh. Kirili dhe Metodi” në Shkup, nga bashkëpunimi ndërmjet Ambasadës dhe Fakultetit Filozofik të Universitetit të lartëpërmendur, Odës së Psikologëve të Maqedonisë së Veriut, EMDR Italia dhe EMDR Evropa, u mbajt "Seminari EMDR: State of art and perspectives", i organizuar nga Ambasada në bashkëpunim me Dr. Elizabeta Motino.

Në seminarin morën pjesë rreth 150 pjesëmarrës, duke përfshirë psikologë, profesorë të psikologjisë universitare dhe shumë studentë. Profesionistë nga fushat civile dhe ushtarake shprehën interes të madh për këtë lloj terapie dhe shpresojnë të kenë mundësinë për qasje në trajnime për të. Nisma u ka lejuar profesionistëve dhe profesorëve të psikologjisë të njihen me terapinë EMDR (Desensitizimi i lëvizjes së syve dhe ripërpunimi), e cila përdoret në të gjithë botën dhe ende nuk është prezente në Maqedoninë e Veriut. Në hapjen e evenimentit, Rektori i Universitetit “Sh. Kirili dhe Metodi”, prof. Nikolla Jankulovski dhe Dekani i Fakultetit Filozofik, Ratko Duev, falënderuan Ambasadën për përkushtimin e saj për promovimin dhe përhapjen e kësaj qasje inovative terapeutike në vend, me shpresë për trajnime të ardhshme për psikologët maqedonas. Edhe Presidenti i Odës maqedonase së Psikologëve gjithashtu falënderoi Ambasadën për mundësinë që psikologët vendas të njihen me këtë qasje inovative terapeutike, mjet shumë i dobishëm në një shtet që është përballur me tërmete dhe me fillim të luftës civile (në vitin 2001). Ambasadori Romeo kujtoi përkushtimin e EMDR në Itali në rast të tragjedive të mëdha, siç janë tërmetet në Akuila dhe Amatriçe, shembja e shkollës në San Xhiuliano në Pula dhe e fundit shembja e Urës Morandi në Xhenova, duke i bërë thirrje qeverisë maqedonase dhe shoqatave për bashkëpunime.

Folësit Izabel Fernandez (President i EMDR Italia dhe EMDR Evropa) psikoterapist i njohur ndërkombëtarisht dhe Marko Pagani (studiues senior në Institutin për Shkenca dhe Teknologji Kognitive në Qendrën Kombëtare të Kërkimit) prezantuan provat teorike dhe shkencore nga kërkimet nga pikëpamje psikologjike dhe neurologjike. Doktor Fernandez foli për fushat e aplikimit të EMDR, bëhet fjalë për të gjitha situatat në të cilat individi është i ekspozuar ndaj një situate traumatike, si nga ngjarje të jashtme të paparashikueshme si tërmete, luftëra dhe sulme terroriste, ashtu dhe nga ngjarje të një natyre relacionale si p.sh. pakujdesi nga prindërit, abuzimi seksual, keqtrajtimi. Ajo gjithashtu theksoi lidhjen midis ekspozimit ndaj ngjarjes traumatike dhe zhvillimit të psikopatologjisë (depresionit, skizofrenisë) dhe patologjisë fizike (goditje, sulm në zemër, tumor) nëse trauma nuk trajtohet. Dr. Fernandez saktësoi se nuk është vetë ngjarja që gjeneron traumën, por kujtesa e ngjarjes, kështu që terapia EMDR, me stimulim dypalësh, me një aktivitet të caktuar elektrik të trurit të ngjashëm me atë të gjumit në fazën REM, stimulon përpunimin e kujtesës që të jetë në gjendje të integrohet në sistemin e kujtimeve dhe kuptimeve të personit. Dr. Pagani shpjegoi se cilat zona të trurit janë më të përfshira në përpunimin e kujtesës traumatike (amigdala, hipokampusi, sistemi limbik) dhe tregoi se si studimet e kryera treguan një ndërrim shumë të rëndësishëm aktivizimi pas terapisë EMDR nga rajonet limbike me një vlerë të lartë emocionale në rajonet kortikale me një vlerë më të madhe njohëse dhe shoqëruese. Kjo sugjeron ekzistencën e një komponenti të fortë neurobiologjik të EMDR duke mbështetur efektivitetin e tij si një qasje opsionale për trajtimin e traumave.


365