Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Ambasadori

 

Ambasadori

foto amb silvestri

Andrea SILVESTRI

Lindi në Arezzo, më 19 maj 1968. Universiteti i Romës: diplomë në shkenca politike, 9 dhjetor 1991.

Pas një provimi konkurrues, u emërua Vullnetar në karrierën diplomatike, 18 maj 1993. Me leje në mungesë për të përmbushur detyrimet e tij të shërbimit ushtarak deri më 15 qershor 1993. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Bashkëpunimit për Zhvillim, Z. XIII, 16 qershor 1993. Në Institutin Diplomatik, kurs trajnimi profesional, 30 Mars 1994 - 30 Janar 1995. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Bashkëpunimit për Zhvillim, Z. VI, 31 janar 1995.

Sekretar i Legatës, 31 janar 1995. Sekretar i dytë tregtar në Abixhan, 5 gusht 1996. Sekretari i parë i legatës, 18 nëntor 1997. I konfirmuar në të njëjtën zyre si Sekretar i parë tregtar, 1 shkurt 1998. Zëvendës konsull në Paris, 15 korrik 1999. Konfirmuar në Paris si Konsull, 23 mars 2000. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Personelit, Z. II, 12 qershor 2003.

Këshilltar i Legatës, 2 korrik 2003. Nga dhjetori 2004 deri në qershor 2005 ndoqi kursin e përditësimit profesional për Këshilltarët e Legatës në Institutin Diplomatik. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Integrimit Evropian, Z. VI, 18 tetor 2005. Emëruar Shef i Z. VI të Drejtorisë së Përgjithshme të Integrimit Evropian, 2 gusht 2006.

Këshilltar i Ambasadës, 2 korrik 2008. Shef i Z. VI të Drejtorisë së Përgjithshme të Integrimit Evropian, 27 gusht 2008. Këshilltar i Parë për Migracion dhe Çështje Sociale në Përfaqësinë e Përhershme në BE në Bruksel, 1 shtator 2009.

Jashtë zyrës për të shërbyer në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Politikave të Pylltarisë si Këshilltar Diplomatik i Ministrit, 21 shkurt 2013. Rikonfirmuar në të njëjtin Dikastër si Këshilltar Diplomatik i Z. Ministër deri më 11 shkurt 2019.

Në Ministri, 11 shkurt 2019. Raportimi drejtpërdrejt te Shefi i Shërbimit të Çështjeve Ligjore, Kontingjenti Diplomatik dhe Traktatet, 28 shkurt 2019.

Ndihmës Toger, Policia Financiare, 17 mars 1996.

I nderuar me Çmimin e Urdhërit të Meritës së Republikës, 2014.

 


29