Ambasciata d'Italia - Skopje

Свети Јован Бигорски
Свети Јован Бигорски

Notizie e Comunicati Stampa

Kërkesa për blerje dhe furnizim të librave dhe materialeve arsimore nga institucionet arsimore shkollore dhe universitetet jashtë vendit për mbështetjen e mësimit të gjuhës italiane 20/03/2019

Institucionet shkollore dhe/ose universitetet të interesuara (publike, shtetërore, të njohura ligjërisht) mund të paraqitin kërkesë në Ambasadë për blerjen e librave dhe materialeve arsimore. Ju lutemi vini re se kërkesat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet formularit të bashk...

Leggi tutto
Contribuiti per corsi di formazione ed aggiornamento destinati a docenti universitari di lingua italiana20/03/2019

Il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Italiana (MAECI) offre alle università straniere la possibilità di ottenere contributi per corsi di formazione ed aggiornamento destinati a docenti universitari di lingua italiana. I contributi vengono concessi a istituzioni universitarie pubbliche e private che ne facciano richiesta attraverso le Ra...

Leggi tutto
THIRRJE PËR ÇMIME DHE KONTRIBUTE FINANCIARE PËR PËRKTHIME NË GJUHË TË HUAJ19/03/2019

Drejtoria e Përgjithshme për promovimin e sistemit të Shetit në Ministrinë e punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – MAECI) shpall konkurs për çmime dhe kontribute financiare në favor të përkthimeve në gjuhë t...

Leggi tutto
PORTALE FAST IT – SERVIZI CONSOLARI ONLINE
PORTALE FAST IT – SERVIZI CONSOLARI ONLINE15/03/2019

Si informa che i cittadini italiani all’estero possono ora accedere ai servizi consolari, attraverso il portale Fast It – Farnesina Servizi Telematici a Distanza, accessibile al link https://serviziconsolarionline.esteri.it Il portale - disponibile anche in modalità mobile-friendly - oltre ad alcune sez...

Leggi tutto
PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS ALL'ESTERO. COMUNICAZIONI INPS SULLA CAMPAGNA ANNUALE DI VERIFICA ESISTENZA IN VITA - SECONDA FASE
PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS ALL'ESTERO. COMUNICAZIONI INPS SULLA CAMPAGNA ANNUALE DI VERIFICA ESISTENZA IN VITA - SECONDA FASE12/03/2019

Si comunica che l'INPS ha avviato la seconda fase dell'attività propedeutica dell’annuale campagna di accertamento dell’esistenza in vita. L’Istituto ha specificato che sono stati inseriti anche i seguenti gruppi di pensionati residenti all’estero: a) beneficiari di pensioni di nuova liq...

Leggi tutto
Konkurs për kontribute për Katedrat e gjuhës italiane në institucionet e huaja arsimore (jo-universitare), bursa ose udhëtime studimore08/03/2019

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkupunimit Ndërkombëtar (MAECI) shpall konkurs për kërkesa për kontribute që kanë për qëllim promovimin e gjuhës dhe kulturës italiane në institucione të huaja arsimore jo-universitare nëpërmjet mbështetjen e katedrave të gjuhës ...

Leggi tutto
Konkurs për kontribute të ofruara institucioneve dhe shoqatave për kurse trajnimi dhe përditësimi për mësimdhënës të gjuhës italiane në shkollat lokale08/03/2019

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI) shpall konkurs për promovimin e gjuhës italiane në institucionet shkollore e huaja dhe jo-universitare.Konkursi parashikon dhënien e kontributeve financiare për organizimin e kurseve të trajnimit dhe përditësimit, edhe në distancë, ...

Leggi tutto
Visita a Skopje del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone
Visita a Skopje del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone22/02/2019

Si è svolta nelle giornate del 21 e 22 febbraio la visita a Skopje del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dott. Raffaele Cantone. La visita ha avuto luogo a poche settimane dall'approvazione, da parte dell'Assemblea della Macedonia del Nord, della nuova normativa anticorruzione...

Leggi tutto
Konkurs "VIVO D’ARTE - ARTI PERFORMATIVE"20/02/2019

Drejtoria e Përgjithshme për promovimin e sistemit të Shetit në Ministrinë e punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – MAECI) shpall një garë-çmimi njëvjetor me titull "VIVO D’ARTE - ARTI PERFORMATIVE" i dedikuar ...

Leggi tutto
Vizitë në Shkup të Sekretarit të Përgjithshëm të Iniciativës Qendrore Evropiane (IQE), Roberto Antonione
Vizitë në Shkup të Sekretarit të Përgjithshëm të Iniciativës Qendrore Evropiane (IQE), Roberto Antonione13/02/2019

Në Shkup me 4 dhe 5 shkurt, u mbajt vizita e Sekretarit të Përgjithshëm të Iniciativës Qendrore Evropiane (IQE), Roberto Antonione, i cili bëri një turne prezantimi në të gjitha kryeqytetet e anëtarëve të Iniciativës. Programi i takimeve në Maqedoni ish...

Leggi tutto