Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ЕВРОПСКИ ИЗБОРИ 2019: олеснувања за патување по повод изборите за обновување на Европскиот парламент и за административните и регионални избори закажани за мај 2019 година.

Data:

25/04/2019


ЕВРОПСКИ ИЗБОРИ 2019: олеснувања за патување по повод изборите за обновување на Европскиот парламент и за административните и регионални избори закажани за мај 2019 година.

Се информираат италијанските државјани дека известувањата за олеснувања за патување во корист на гласачите кои престојуваат во странство по повод следните избори за обновување на Европскиот парламент и за административните избори кои треба да се одржат на исти датуми се објавени на соодветна веб-страница на МНРМС, достапна на следниот линк:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/elezioni-europee-2019

 


343